Buiten 
 beleef je 
 altijd iets 
 bijzonders. 

Naar buiten! zorgt ervoor dat alle kinderen buiten iets bijzonders beleven. Buitenspelen is leuk en gezond.

Wij gunnen elk kind het ontdekken en beleven van de natuur want: Buiten is gezonder dan binnen. Buiten is spannender dan binnen. Buiten is uitdagender dan binnen. Uit onderzoek is gebleken dat een groene natuurlijke omgeving  de algemene- en cognitieve ontwikkeling stimuleert. Buiten bewegen is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid.
  • Wie meer buiten is, is gezonder en gelukkiger.
  • Kinderen die buiten zijn, zijn sterker, vitaler en creatiever.
  • Buiten worden de zintuigen meer gestimuleerd.
  • Kinderen die op jonge leeftijd de natuur ontdekken, hebben er later meer respect voor.
Buiten beleef je altijd iets bijzonders!

 Nieuws:
Leids preventie-akkoord

Naar buiten! tekent Leids preventie-akkoord

Op maandag 19 april tekenden 40 Leidse partijen, waaronder Naar buiten! het preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal. Samen spreken ze met dit akkoord af zich in te zetten voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Leiden.

Marleen Damen (wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn) merkt op: ‘We werken aan een stad waar kinderen gezond kunnen opgroeien, jongeren en volwassenen gezond kunnen leven en ouderen lang vitaal kunnen blijven. Met elkaar bouwen we bestaande initiatieven verder uit, starten we nieuwe projecten op en intensiveren en verbreden we bestaande samenwerkingen.’

Ambities

In het Leids preventieakkoord staan vier ambities centraal:

  • Partners werken samen en betrekken inwoners
  • Inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht
  • Leidse jeugd groeit rookvrij op
  • Inwoners van Leiden zijn mentaal gezond

Deze ambities zijn in het akkoord uitgewerkt in concrete ideeën en acties voor verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Leiden. De focus ligt nu allereerst op de wijken Leiden Noord en Leiden Zuidwest waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsproblemen. De ervaringen die in deze wijken worden opgedaan, kunnen vervolgens worden gebruikt in andere delen van de stad.

 Heb je een vraag?